Created By:
Mamma för en bättre värld ❤️
Collecting for:
Friends allmänna arbete
Hej

Jag vill bidra med resurser för att nästa generation ska växa upp med en inbyggd härlig känsla att de är värdefulla här och nu! De ska få med sig sunda värderingar. Värderingar som gör att barn kan vara trygga i sig själv, med varandra och senare i livet även vara en trygg vuxen förebild och god medmänniska.
Jag vill också att de ska få de verktyg och styrkan att säga nej innan något händer och om något ändå sker ska de veta att de kan berätta och har stöd från oss vuxna.

Olika kulturer lär ut olika sätt att vara mot varandra, både på gott och ont. Vi måste enas och välja det goda! Många föräldrar i min generation känner säkert igen dåtidens uppmaning från vuxna i skolan till oss barn att ”det där som hände var väl inte så allvarligt”. Man viftade bort det med att ”kärlek börjar alltid med bråk”. Det stämmer kanske för många av dem som fått höra det och vuxit upp i den tron att ett visst beteende måste man acceptera. Men det är inte sant! Det finns ALDRIG ett enstaka tillfälle där våld eller någon form av kränkning av ett barn eller vuxen är acceptabelt!
Hemma visste jag att det var nolltolerans mot våld, men det var det inte i skolans värld.
I skolan ansågs det som nonsens, så jag pratade inte om det hemma heller, vilket jag ångrar idag.
Detta ledde för mig till oundvikliga händelser senare när jag precis hade startat mitt vuxna liv. Jag såg vissa signaler som borde fått mig att säga nej i tid, men liksom i skolan avfärdade jag det då som ”nonsens”...ända tills tillvaron skakades om rejält och det var för sent. Händelser som har präglat hela mitt liv.

Från min första stund på jorden har mina föräldrar gett mig av sin villkorslösa kärlek. Tillsammans med dem kände jag mig speciell, så jag kan än idag tänka att jag vid 9-års ålder skulle ha berättat för dem sanningen om hur min dag i skolan hade varit. De hade funnits där för mig och jag ör övertygad om att livet efter det hade sett annorlunda ut.

Med detta i bagaget är jag tacksam över att vår dotter berättar hur dagen har varit i skolan, utan filter. På så sätt kan jag ge råd och hon/vi kan ta itu med det som varit på en gång. Jag tänker att strategier och de verktyg vi tränar fram nu kommer hon ha med sig i framtida relationer i arbetslivet och privatlivet. Hon är en stark medveten tjej som redan nu i mångt och mycket känner vad som är rätt och fel.

Jag vet med säkerhet att arbetet med värdegrunder för att få till en förändring måste fortgå kontinuerligt. Det gäller inte bara i skolan utan det måste ske även hemma vid köksbordet.
Vi föräldrar måste tveklöst vara barnens förebilder.

Varje morgon när jag vaknar och ser min älskade familj påminner jag mig om att jag är värdefull här och nu och jag kan göra skillnad. Med den här insamlingen vill jag tillsammans med Er skänka ett bidrag till Friends organisation, så att de kan nå ut till fler barn och föräldrar med den kunskap de besitter och på så sätt skapa en bättre värld.

TACK för Ditt bidrag 🙏❤️

Recent activity

 • Karin Bjäreholt Stiftelsen Friends
  Hej Marina,
  tack för ditt engagemang och din fina text!
  Våra utbildare är ute i skolorna varje vecka och pratar med framför allt vuxna. Vi låter givetvis barnen komma till tals via enkäter och där svarar de verkligen ärligt om hur det är och hur de känner sig.
  Det är vårt ansvar som vuxna att se och agera på det som är bra så väl som det som är osunt i skolan. Det är en miljö där barnen är skyldiga att vara, de har inget val. Friends arbetar för att den miljön ska vara glädjefylld, trygg och full av lärande.
  lycka till med din insamling!
  /karin
 • Marina Karlsson Marina Karlsson Donated 300 kr

  Nu ör vi igång! Storleken på Ditt bidrag är inte det viktiga. Det är tillsammans vi når målet! ❤️🙏